Tot op heden mochten mannen die ooit seks hebben gehad met andere mannen onder geen omstandigheden bloed doneren. Het besluit van Schippers luidt nu dat mannen die in de afgelopen 12 maanden geen seks hebben gehad met een andere man weer mogen doneren. Ze overlegde voor deze beslissing met onder meer COC Nederland, de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten en bloedbank Sanquin.

Kortere wachttijd
Schippers onderzoekt of er op korte termijn een minder lange wachttijd mogelijk is. ‘Ik ben overtuigd voorstander van emancipatie en gelijke behandeling van mensen en tegelijkertijd verantwoordelijk voor een veilige bloedvoorziening in Nederland. Door een periode van twaalf maanden na het laatste seksuele contact aan te houden, is permanente uitsluiting van de baan en is er geen aanwijzing dat de veiligheid van bloedproducten in het geding is.’

COC ontevreden
COC Nederland is niet tevreden met de voorgestelde wijziging. ’Deze aanpassing van het bloeddonatieverbod heeft enige symbolische waarde, maar is nauwelijks van praktisch belang voor homo- en biseksuele mannen’, aldus voorzitter Tanja Ineke. ‘Het nieuwe beleid blijft onnodig discriminerend. Dit voorstel biedt te weinig en komt te laat.

Ineke wijst erop dat seksueel actieve homomannen onder het nieuwe beleid nog altijd geen bloed mogen doneren, ook niet als ze altijd veilige seks hebben. Het beleid is volgens COC slechts van praktisch belang voor biseksuele mannen in een langdurige monogame relatie met een vrouw.

Mensenrechten
In april oordeelde het College voor de rechten van de mens dat het uitsluiten van homoseksuele en biseksuele mannen van bloeddonatie leidt tot discriminatie. 'Het gaat erom of je véílige seks hebt, niet met wie je seks hebt,' aldus Tanja Ineke van COC Nederland destijds. 

Het COC roept de Tweede Kamer en minister Schippers nu op om seksueel risicogedrag alsnog bepalend te maken voor de vraag of mensen bloed mogen doneren. Er zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar wisselende seksuele contacten en condoomgebruik.

Coverbeeld: CC-MartinD