In het interview op NPO Radio 1 zei het Kamerlid onder meer: 'Asielzoekers moeten vanaf dag één taalles aangeboden krijgen en er moet meer geïnvesteerd worden in het meekrijgen van Nederlandse normen en waarden door excursies naar het COC, maandblad Opzij en het Verzetsmuseum.’

'Ik heb niet voor ogen dat er bussenvol asielzoekers richting het hoofdkantoor van COC trekken'

Alle duizenden asielzoekers zouden dus een bezoekje moeten brengen aan het COC? Het Kamerlid licht zijn opmerkingen verder toe aan Gay.nl: ‘We hebben gisteren een algemeen overleg gehad met de minister van Integratie en mijn thema was inburgering. Ik vind de inburgering zoals die nu georganiseerd is heel erg kaal en heel erg bureaucratisch van aard. Wat ik bepleit heb is dat er meer invulling aan gegeven moet worden en dat je moet nastreven dat mensen bedongen raken met de waarden die wij nastreven, zoals homorechten. Je kunt erover lezen en dan tijdens een examen het juiste vierkantje aanvinken, maar wil je dat mensen echt leren wat dat is en welke strijd ervoor gevoerd is, dan helpt het als mensen een exercitie ondergaan.’

Normen bij de horens vatten
Over hoe hij zo’n bezoek aan het COC in de praktijk voor zich ziet: ‘Ik heb niet voor ogen dat er busladingen asielzoekers naar het hoofdkantoor van COC trekken. Het gaat mij erom dat die inburgering vlees op de botten krijgt. Voor Nederlanders zijn een hoop dingen vanzelfsprekend, die dat eigenlijk niet zijn. Als je hier nieuw bent en er wordt van je verwacht dat je een nieuw land leert kennen, dan kun je twee dingen doen: je inlezen op het internet of het land in gaan en die normen bij de horens vatten.’ 

'Het accepteren van diversiteit begint met respect'

Ahmed Marcouch verwijst ook naar zijn eigen ervaring als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart: ‘We hebben gezien dat het met mensen die hier al veertig jaar wonen ook niet vanzelf gaat. Dat bleek wel toen ik daar de motie homo-emancipatie presenteerde. Voor sommige bewoners was het de eerste keer dat zij zo’n ‘waardenexercitie’ ondergingen. Soms merk je dat je dan al in een uur oprecht respect kunt krijgen en toch vooroordelen kunt wegnemen door mensen op een andere manier te laten kijken. Dat is het begin van het accepteren van die diversiteit die er is.’

Voorlichting hoort thuis in inburgering
Philip Tijsma, woordvoerder van COC Nederland, vindt voorlichting die deugdelijk en uitgebreid is een goed pleidooi van Marcouch: ‘Het is een prima idee om asielzoekers respectvolle voorlichting te geven over LHBT's. Dat hoort volgens ons in de eerste plaats thuis in de inburgering, waar het nu al onderdeel van is. Wij hebben deze week nog bij de staatsecretaris erop aangedrongen dat bij deze grote nieuwe groep ook structureel te blijven doen. Ik weet van mensen die recent een inburgeringtest hebben gedaan, dat zij in hun cursus er uitgebreid bij stil hebben gestaan. Ik heb de indruk dat het tegenwoordig goed gedaan wordt.’

Over de rol die het COC daarbij zou kunnen spelen: ‘We hebben daar momenteel al contact over met het COA om te kijken of het iets toevoegt en wat dan eventueel zou moeten zijn. Onze voorlichters geven natuurlijk niet alleen voorlichtingen op scholen, maar op allerlei clubs: van de scouting tot aan de politie. Dat zou in theorie ook in asielzoekerscentra kunnen. Je zit wel met specifieke aandachtspunten zoals taalbarrières.’

Aparte opvang
Eerder deze maand pleitte het COC voor aparte opvang voor asielzoekers die in opvangcentra last hebben van homofobie, zoals de 19-jarige Sarjon. Daarover zegt Marcouch: ‘Je moet altijd kijken voor welk probleem dat een oplossing is. Wij vragen mensen die hier komen te respecteren en accepteren dat mensen ook een andere seksuele geaardheid kunnen en mogen hebben. Dan moeten we dat dus ook zichtbaar maken.’

Het hele interview met Marcouch op NPO Radio 1 kun je hier terugluisteren. 

Tekst: Tom Haines / Coverbeeld: PvdA