Volgens Bergkamp is de huidige wetgeving verouderd, omdat er steeds minder mensen samenleven in traditionele gezinnen. Zo kan een kind momenteel niet meer dan twee wettelijke ouders hebben en betaal je meer belasting als je je nalatenschap aan een vriend toekent dan aan een familielid. Ook wil Bergkamp kijken naar het automatisch toekennen van gezag aan kinderen die buiten een huwelijk worden geboren en de mogelijkheid om de achternaam van beide ouders te dragen.

Een resolutie hierover is gisteren unaniem aangenomen door het D66-congres. De resolutie bestond uit tien speerpunten:

  • Voordeliger nalatenschap en schenken voor alleenstaanden
  • Regeling meerouderschap en -gezag
  • Samenlevingscontract gelijkwaardig aan huwelijk
  • Automatisch gezag na erkenning van een kind
  • Beschikkingsvrijheid erfenis
  • Erkening van leefvorm in de burgelijke stand
  • Voorlichting over leefvormkeuze
  • Onderzoek naar huwelijke gevangenschap
  • Onderoek naar omgangsproblemen ouders en kind
  • Debat over keuzevrijheid naam

Vera Bergkamp laat Gay.nl weten zeer blij te zijn dat haar motie is aangenomen. 'De komende periode ga ik de voorstellen uitwerken in initiatiefwetsvoorstellen en nota's. Dan start het politieke proces. Natuurlijk hoop ik dat ze kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de Tweede Kamer.' Op de vraag of ze denkt dat dat ook echt haalbaar is, antwoordt ze: 'Langzaam lijkt het besef bij politiek Den Haag binnen te druppelen dat het familierecht verouderd is. We zouden nu spijkers met koppen kunnen slaan, maar durft de politiek nu echt door te pakken? We gaan het zien. In de politiek heb je soms een lange adem nodig.'

The new normal
Momenteel is er een staatscommissie bezig met het onderzoeken van verschillende vormen van ouderschap. De commissie kijkt naar afstamming, het meerouderschap, meeroudergezag en het draagmoederschap. Maart 2016 moet er een rapport volgen. Bergkamp hoopt dat haar voorstellen de commissie een extra duwtje in de rug geven.

'Modern Family' is al langer een hot issue binnen D66. De politieke partij voer onder dat thema mee met de Gay Pride-boot en Kamerlid Pia Dijkstra schreef voor deze site eerder een column met deze titel.