Op initiatief van GroenLinks-raadslid Simion Blom (foto) werd besloten dat de voorzieningen in Amsterdam een LHBT-sensitief beleid gaan voeren, waarmee Amsterdam een voorbeeld moet worden voor de rest van het land. GroenLinks zegt regelmatig berichten te ontvangen van ‘incidenten’ en grove mistanden in Asielzoekerscentra (AZC), waarbij de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van deze asielzoekers een rol speelt. Raadslid Blom: 'Dit probleem is al jarenlang bekend, maar duidelijk nog niet voldoende aangepakt. Het kan anders en daarbij gaat Amsterdam nu voorop lopen. Daar zijn ingebed beleid en trainingen voor alle medewerkers voor nodig. De serieuze incidenten in AZC’s elders in het land en de positie die de gemeente internationaal wil hebben als LHBT-vriendelijk, verplichten Amsterdam hiertoe.”

Aparte opvang
COC Nederland vroeg Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) eind oktober om maatregelen te treffen betreffende de veiligheidssituatie van LHBT asielzoekers in (nood)opvanglocaties. Ze pleitten toen onder andere voor een aparte opvang voor LHBT-asielzoekers die daar behoefte aan hebben. De gemeente Amsterdam zet met dit plan nu een eerste stap.

Gay&Night
Magazine Gay&Night interviewde voor het novembernummer een homoseksuele Syrische vluchteling die in een Nederlands opvangcentrum te maken kreeg met discriminatie. 'Het is nog steeds raar om in de gemeenschappelijke douches te gaan en me uit te kleden en te douchen met de mannen die me pesten.' Het magazine verschijnt volgende week, maar is nu vast gratis online te lezen via ISSUU.