Nederland kent momenteel een enkele wettelijke bepaling die expliciet de discriminatie van transgenders verbiedt. De minister schrijft dat hij rond kerst een voorstel naar de Tweede Kamer wil sturen. COC Nederland pleit er al langer voor om transgenderdiscriminiatie op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Plasterk beloofde in 2013 al steun, maar diende tot nu toe nog geen wetsvoorstel in. 

Transgendergedenkdag
Eerder deze maand publiceerde Transgender Netwerk Nederland (TNN) een raport Veilig, zolang men het niet merkt. Daaruit bleek dat de helft van alle transgenders in de afgelopen 12 maanden een geweldadig incident meegemaakt. Een derde heeft maandelijks te maken met belediging. Voor veel transgenders is dit een reden om hun gedrag aan te passen en bijvoorbeeld te stoppen met sporten. Morgen is het in de hele wereld Transgendergedenkdag, in Nederland wordt daar zaterdag bij stil gestaan. 

Europa
Minister Plasterk laat weten te kijken naar buitenlandse ervaring met dit onderwerp. In diverse Europese landen is een verbod wél wetteijk geregeld. Nederland schoof vorig jaar op de ILGA-ranklijst van LHBT-vriendelijke landen omlaag naar de zevende plaats, onder meer doordat er hier geen transgenderdiscriminatieverbod is.