Leandro
37 jaar
Naarden
Projectmanager

'Ik ben voor aparte opvang, omdat je beter ellende kunt voorkomen dan afwachten en
sanctioneren. Aangezien het aantal plekken in Nederland snel toeneemt is er best een
systeem mogelijk om de zogenaamde "minderheden" samen op te vangen en zodoende een veiliger verblijf te bieden.'

Robbert
45 jaar

Utrecht
Bareigenaar

'We vangen vluchtelingen op omdat ze een veilig heenkomen zoeken. Als de LHBT’s onder hen apart opgevangen moeten worden om hen dat veiligere heenkomen te kunnen bieden, moet dat dus georganiseerd worden! De ‘anderen’ in dezen zijn conservatieve medevluchtelingen. Deze kun je voorlichten, maar hoef je natuurlijk niet terug te sturen een oorlog in. In elke samenleving (dus ook onder de vluchtelingen) zijn minder verlichte types. Kijk nog maar even naar Urk de afgelopen week. De politici die tegen aparte opvang ageren zijn zieltjes aan het winnen en doen aan stemmingmakerij!'

Tom
33 jaar
Eindhoven
Mr. Gay Netherlands

'Eens. Het apart opvangen van LHBT-vluchtelingen is een brevet van onvermogen van dit land. Hiermee laten we zien dat we niet in staat zijn om de LHBT-gemeenschap te beschermen tegen haters. Dat wij als maatschappij het niet voor elkaar krijgen om in een semi-gecontroleerde omgeving als een opvangcentrum voor vluchtelingen de daders van intimidatie aan te pakken zegt wel wat. Wat Amsterdam doet is – binnen haar macht – toch zorgen voor die veiligheid van LHBT-vluchtelingen. Chapeau. Dat zou voor het kabinet niet tegen het zere been moeten zijn, maar een serieuze wake-upcall. Als we als Nederland echt dat vrije land willen zijn dat we zeggen te zijn, dan moet iedereen in dat land – binnen de grenzen van de wet – geaccepteerd worden om wie hij of zij is. Er is dus nog heel veel werk te doen.'

Tom
23 jaar
Zwolle
Student Lichamelijke Opvoeding

'Veiligheid staat voorop bij de opvang van vluchtelingen. Als er individuen zijn waarbij die veiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet hier een directe oplossing voor zijn. De aparte opvang is een goede oplossing voor de korte termijn. Op de langere termijn kan dan bekeken worden wie de daders zijn en kan misschien een andere oplossing bedacht worden. Een aparte opvang voor de daders lijkt me in ieder geval geen oplossing, aangezien het mij persoonlijk fijner lijkt om met een paar mensen ergens apart te verblijven, dan met een heel grote groep in een noodopvang.'

Paul
25 jaar
Den Haag
Werkzaam in cultuur- en onderwijssector

'Natuurlijk moet het probleem bij de bron aangepakt worden en de daders zouden ervoor moeten worden aangerekend. Immers, men is niet voor niets gevlucht. Maar zo simpel liggen de zaken meestal niet. Tegen de tijd dat het slachtoffer de problemen kenbaar maakt, is er mogelijk al veel twijfel en intimidatie aan vooraf gegaan. In het aanzien van anderen de dader dan vervolgen werkt al snel escalerend waardoor het slachtoffer de schuld kan krijgen van de aanpak. Mocht er dus een signaal zijn van LHBT-intimidatie, dan is maatwerk en snelheid vereist, waarbij de drempel voor de slachtoffers laag moet liggen om om een oplossing te vragen.'

Wat vind jij? Is het apart opvangen van LHBT-asielzoekers een wenselijke oplossing?