Quick is door de studentenvereniging uitgenodigd als spreker op het symposium "The Untold Islamic History", waarbij de geschiedenis van de slavernij vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Op de site van het symposium schrijft ISA: 'We willen onze studenten bekend laten maken met verschillende perspectieven en deel laten nemen aan het openbaar debat. Vandaar dat we een geweldige spreker hebben uitgenodigd: dr. Abdullah Hakim Quick.'

COC Nederland-voorzitter Tanja Ineke en Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam, schrijven in hun brief: 'Vanzelfsprekend begrijpen wij het belang van een goed debat over slavernij. Toch willen we u − mede namens lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender moslims in onze achterban − dringend oproepen om de heer Quick tijdens uw symposium geen podium te bieden.'

Legitimering 
COC Nederland geeft aan de brief te hebben verstuurd, nadat ze diverse signalen uit de achterban ontvingen. De organisatie noemt de uitspraken van Quick kwetsend en bedreigend voor LHBT's in het algemeen en in het bijzonder voor LHBT-moslims. 'Wij vermoeden dat ook LHBT's die lid zijn van uw studentenvereniging dat zo zullen ervaren. Gezien zijn uitspraken over homoseksualiteit, zou deelname van de heer Quick aan uw symposium de door uw gewenste discussie over slavernij kunnen overschaduwen. Deelname aan uw symposium kan verder worden gezien als legitimering van de uitspraken van de heer Quick. Overigens is al decennia geleden vastgesteld dat homoseksualiteit géén ziekte is en dat 'genezen' van homoseksualiteit dus niet mogelijk is.'

Update 18-12-2015:
Het bestuur van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) heeft COC Nederland laten weten dat het Quick als prominent spreker op het symposium zal houden. Als reden voert ISA op dat ze 'begrip en saamhorigheid' wil creëren en 'zoveel mogelijk mensen bij het symposium wil betrekken'. Bovendien gaat het volgens het bestuur om 'ongegronde vermoedens en uitspraken die de heer Quick worden toegedicht'. In deze verklaring zou Quick zich voor zijn uitspraken hebben geëxcuseerd.

COC Nederland zegt dat in de verklaring juist het tegendeel wordt bewezen: 'Quick bevestigt zijn visie over de "bijzonder ernstige veroordeling in de islam tegenover homoseksualiteit" en spreekt expliciet van een "reprimande" aan het adres van homoseksuele moslims. Quick heeft slechts spijt van de "indruk" die zijn uitspraken hebben gemaakt. Ook wordt niet ingegaan op de misvatting dat homoseksualiteit een ziekte is.' Het COC heeft ISA nogmaals gevraagd Quick geen podium te bieden.