Zijlstra publiceerde sinds 1965 ruim twintig dichtbundels en zette dagelijks nieuw werk op Facebook. In 2010 ontving Zijlstra de Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor literatuur voor zijn gehele oeuvre. 8 december jongstleden deelde de dichter zijn laatste post.

Homopastoraat
In 1983 maakte Zijlstra op 50-jarige leeftijd vanaf de preekstoel in Ermelo bekend dat hij homoseksueel is. Binnen gereformeerde kerken was hij de eerste predikant die hier openlijk voor uitkwam. ‘Ik was bang nooit meer een beroep te zullen krijgen, maar dat viel achteraf erg mee’, vertelde hij aan het Friesch Dagblad. ‘Veel kerkmensen waren blij dat ik het onderwerp ter sprake had gebracht.’ Na zijn coming-out kreeg Zijlstra een heel homopastoraat. ‘Ik kreeg in de pastorie van Vorden veel mensen op bezoek die in de knoop zaten. Het grote probleem in de Gereformeerde Kerken waren destijds de getrouwde mannen die homoseksueel waren en die er niet voor durfden uit te komen en een dubbelleven leidden.’

Kijk mij eens
Begin dit jaar werd Zijlstra door fotograaf Jaap de Jonge nog gevraagd om mee te werken aan zijn fotoboek Kijk mij eens. Hierin portretteerde De Jonge een uiteenlopende serie van honderd homomannen in hun eigen woonomgeving. Hij interviewde hen over hun passie, beroep en kijk op het leven.

Homo is geen keuze
Zijlstra was altijd heel open over zijn homoseksualiteit in interviews. Zo zei hij tegen het Nederlands Dagblad in een interview rondom zijn tachtigste verjaardag: ‘Het is geen keuze. Als homo word je geboren’ en ‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen’.

Bronnen: Friesch Dagblad / COC / ND Foto: Jaap de Jonge