Het college van de hoofdstad besloot de verplichte geslachtsregistratie af te schaffen, omdat die informatie vaak helemaal niet nodig blijkt te zijn. De correspondentie met de overheid kan ook goed zonder 'de heer/mevrouw'. De vraag blijft overigens wel in de formulieren staan, maar de invuller is niet langer verplicht deze te beantwoorden. 'Alle Amsterdammers moeten zich thuis voelen bij de manier waarop de gemeente met ze communiceert', laat de gemeente weten.

'Waarom is het van belang dat op je OV-chipkaart staat dat je man of vrouw bent?'

Meldpunt sekseregistratie
In december opende de Kafkabrigade, een organisatie die onnodige bureaucratie probeert te verminderen, een meldpunt voor onnodige sekseregistratie. In opdracht van de regering willen zij inventariseren hoe groot het probleem is en zullen ze een oplossing aandragen. Over het belang van het meldpunt zegt COC Nederland: 'Verplichte geslachtsregistratie is onnodig en dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen. Voor transgenders en mensen met een intersekseconditie leidt geslachtsregistratie regelmatig tot problemen in het dagelijks leven.'

Wetsvoorstel
Juli vorig jaar kwam D66 met een wetsvoorstel voor de afschaffing van verplichte sekseregistratie. 'Waarom is het van belang dat op je OV-chipkaart staat dat je man of vrouw bent?', vroegen initatiefnemers Vera Bergkamp en Pia Dijkstra zich onder andere af.

Pionier
De gemeente Amsterdam zegt zelf een van de eerste gemeenten te zijn die de verplichte geslachtsregistratie loslaat. In verschillende andere gemeenten zijn vergelijkbare initiatieven aangedragen. Landelijk heeft het Kabinet een interdepartementale commissie ingesteld om te onderzoeken of en hoe de overheid geslachtsregistratie kan beperken.