In de brief constateert het COC dat er al maanden gesproken wordt over de problemen van LHBT-asielzoekers in de noodopvang, maar dat die problemen nog altijd onverminderd voortduren. 

De belangenorganisatie vraagt Kamerleden om een krachtig pleidooi voor veilige opvanglocaties voor iedereen en het aanpakken van daders van discriminatie, maar wil ook dat de regering niet wegkijkt van de slachtoffers en zorgt dat die eventueel terecht kunnen in safe houses. COC-voorzitter Tanja Ineke roept de Kamer op om de principiële strijd over de ideale oplossing terzijde te schuiven en te zorgen voor een pragmatische oplossing op de korte termijn.

Vertrouwenspersonen
Het COC pleit in haar brief voor het aanpakken van daders van discriminatie en voorlichting over het feit dat discriminatie niet geaccepteerd wordt. De belangenorganisatie wil dat er in de noodopvanglocaties speciale vertrouwenspersonen komen, waar LHBT’s en anderen terecht kunnen met klachten over onveiligheid. LHBT-asielzoekers ervaren nu nog vaak een hoge drempel om hun problemen bij COA-medewerkers te melden en voelen zich niet altijd serieus genomen.

Safe houses
Het COC wil ook dat er voldoende safe houses komen waar LHBT-asielzoekers die het slachtoffer zijn van pesterijen en bedreigingen, indien zij dat wensen, op adem kunnen komen. Nu zitten deze asielzoekers vaak lange tijd op locaties waar zij de situatie als heel onveilig en beangstigend ervaren. Ook als er wél tegen daders wordt opgetreden, is de sfeer voor LHBT-asielzoekers in specifieke opvanglocaties vaak volledig verziekt. Soms vreest men repercussies, soms staan er nieuwe pesters op. 

Minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) erkende tijdens het vragenuur van 8 december 2015 dat safe houses uitkomst kunnen bieden in noodsituaties, maar de regering neemt daarvoor vooralsnog geen verantwoordelijkheid en legt de bal bij gemeenten. 

Noodklok
Het COC luidde op 22 oktober jl. de noodklok over de situatie van LHBT’s in de noodopvang. Velen van hen worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit en durven soms hun kamer niet meer te verlaten uit angst voor hun veiligheid.

Het COC ontving sinds oktober veertien klachten van LHBT asielzoekers over onveiligheid in de opvang. Een groot aantal, in vergelijking met de twee klachten die de organisatie in het half jaar daarvoor ontving. Ook andere LHBT organisaties, activisten en LHBT-asielzoekers brachten voorbeelden van onveiligheid van LHBT’s in de noodopvang in onder meer Heumensoord en Alphen aan den Rijn naar buiten. Het COC vermoedt dat al deze signalen samen nog maar het topje van de ijsberg zijn. 

Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) hebben inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld over de problemen in de opvang en de voorstellen van het COC.

Coverbeeld: tien LHTB-vluchtelingen uit Alphen aan den Rijn. © LGBT Asylum Support