Minister Bussemaker zegt vandaag in Trouw: 'Wij mogen niet naïef zijn. Vluchtelingen komen uit landen waar rechten van vrouwen niet altijd worden gerespecteerd, waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn. Wij maken duidelijk dat discriminatie niet wordt geduld.' De voorlichtingsmethode kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld in klasjes of discussiegroepen. 'Ieder centrum zoekt een aanpak die past. Wij leveren het voorlichtingsmateriaal om sociale veiligheid te stimuleren, om het moeilijke gesprek aan te gaan en ook om homoseksuele vluchtelingen in contact te brengen met de Nederlandse LHBT-gemeenschap', zegt de minister.

De minister ziet een rol weggelegd voor het COC, omdat zij ook scholen ondersteunen met voorlichting. De informatie zou aangeboden kunnen worden door het COA, maar ook door asielzoekers zelf of Roze in Blauw. Bussemaker organiseert een conferentie met het COA, wethouders en het COC om afspraken te maken. 'Homoseksuele vluchtelingen hebben mensen nodig die ze kunnen vertrouwen.'

Niet de compassie die je zou verwachten
De minister heeft afgelopen week met eigen ogen de problemen van LHBT's in een asielzoekerscentrum in Almere gezien. Volgens Bussemaker hebben vluchtelingen in azc's het moeilijk, en homo's het nog veel zwaarder. 'Die ontvluchten niet alleen een oorlog, maar ontmoeten zowel onderweg als in het land waar zij terechtkomen niet altijd de compassie die je zou wensen. Ik sprak een transgender, die als vrouw verder wil, maar op de vlucht in Turkije zo bang was dat hij zijn baard liet staan. Een ander was gevlucht omdat zijn homoseksuele vrienden zijn vermoord. Hier komt hij in het azc mensen tegen uit diezelfde Arabische wereld die hij achter zich heeft gelaten. Die moeten soms ook niks van homo's hebben.' 

Bron: Trouw / Coverbeeld: Rijksoverheid