Ambtsbericht
Human Rights Watch (HRW) en OutRight hebben de Nederlandse regering een brief gestuurd over de situatie in Iran. Volgens de twee mensenrechtenorganisaties klopt het beeld dat geschets wordt in een ambtsbericht van de Nederlandse regering niet. Daarin staat dat LHBT's niet systematisch worden vervolgd in Iran en zich 'vrij in de samenleving kunnen bewegen als ze een laag profiel houden'. Verder staat er dat er sinds 2014 een 'licht positieve tendens' waar te nemen is.HRW en OutRight wijzen erop dat er juist in 2013 nog strengere wetten zijn ingetseld. Zelfs een kus of omhelzing tussen twee mannen of twee vrouwen is strafbaar. Op 'sodomie' staat bovendien de doodstraf. Ambtsberichten tellen mee in de asielaanvraag van een vluchteling. 

Individueel asielrelaas
De conclusie van de Nederlandse regering dat LHBT's niet systematisch vervolgd worden, betekende in 2014 een verandering in het beleid. Tussen 2006 en 2013 kregen Iraanse LHBT's hier altijd asiel. Maar vanaf januari 2014 werd het individuele asielrelaas bepalend.

COC Nederland wil terug naar de oude situatie, dus asiel voor alle LHBT's uit Iran. Zij verwijzen naar de brief van HRW en OutRight en de onjuiste veronderstellingen waarop het ambtsbericht blijkt te zijn gebaseerd. 'LHBT's kunnen per definitie niet vrij bewegen in een land waar hen de doodstraf boven het hoofd hangt', schrijft het COC.

Veilige landen van herkomst
COC Nederland is het ook oneens met het zogenaamde 'veilige landen van herkomst-beleid'. Staatssecretaris Dijkhoff overweegt bij voorbaat landen als Marokko en Jamaica veilig te verklaren, om asielaanzoeken snel te kunnen afwijzen. 'Deze "veilige" landen zijn vaak niet veilig zijn voor LHBT's', zegt het COC.

Coverbeeld: Omslagfoto van HRW-rapport over de situatie van LHBT's in Iran.