Movisie concludeerde dat sommige Nederlandse aanpakken niet of zelfs averechts werkten. Schrijver van het stappenplan Hanneke Felten: 'Wij geven met Do it right betrokken vrijwilligers een tool in handen waarmee zij hun bestaande aanpak kunnen verbeteren of een nieuwe aanpak kunnen ontwikkelen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de LHBT-emancipatie: van draagvlak naar echte slagkracht.'

Wat levert het op?
Met het stappenplan vermijden vrijwilligers én professionals de meest voorkomende valkuilen bij het opstellen van een project. Vaak wordt het gewenste eindresultaat bijvoorbeeld niet duidelijk omschreven. Hanneke Felten: 'Een veelvoorkomende doelstelling is bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Maar wat wil men daarmee bereiken? Wat levert dit op?' Dit stappenplan moet zorgen voor realistische doelen en het besef dat wat voor scholieren werkt, misschien niet de beste aanpak is voor ouderen of volwassenen in een azc.

Stap voor stap
Wat zijn dan die zeven stappen die leiden tot acties die wel effectief zijn? Movisie omschrijft ze als volgt:

  1. Wat is het probleem?
  2. Wat zijn de doelen? 
  3. Wie is de doelgroep? 
  4. Wanneer ben je tevreden? 
  5. Wat is de aanpak? 
  6. Hoe moet de interventie worden uitgevoerd? 
  7. Hoe ga je evalueren?

In de praktijk
Theater AanZ uit Nijmegen maakt al jaren voorstellingen die homoseksualiteit bespreekbaar proberen te maken. Voor hun nieuwste productie hebben zij gebruik gemaakt van de zeven stappen van Do it right. 'Met het doorlopen van de zeven stappen hebben we heel helder en concreet kunnen formuleren waarom deze voorstelling noodzakelijk is, voor welk vraagstuk het een oplossing biedt en welk doel we voor welke doelgroep willen bereiken. Het helpt ons helder te kunnen communiceren over de voorstelling en over het thema van de voorstelling, te weten genderdiversiteit,' zegt Hester Klein Tijssink van Theater AanZ.

Geïnteresseerd in het stappenplan van Movisie? Do it right vind je hier