De dreigbriefjes zijn door onbekende daders onder het bed van het slachtoffer gelegd, schrijft COC Nijmegen. Een andere LHBT-vluchteling heeft aangegeven dat hij een mes vond dat in zijn matras was gestoken. De vluchtelingen waren al eerder herhaaldelijk lastiggevallen met opmerkingen over homoseksualiteit. Het COC en de vluchtelingen hebben de voorvallen bij het COA gemeld.

Het COC in Nijmegen dringt al sinds eind vorig jaar bij de gemeente Nijmegen aan op een safe house: een veilige plek voor LHBT-vluchtelingen die lastig worden gevallen. Het College van B en W in die stad wijst dit verzoek tot nu toe af, omdat zij zich willen richten op daderaanpak. Ook nu vraagt COC Nijmegen om een veilige opvangplek voor de bedreigde vluchtelingen. 'Uitsluitend daderaanpak doet geen recht aan de moeilijke en angstige situatie van deze mensen, dat blijkt nu wel weer. We hebben hier meermaals aandacht voor gevraagd', zegt Thomas van der Sande van COC Nijmegen. 'Er moet nu echt een veilige plek voor hen komen.'

'Er gaan doden vallen'
Ook COC Midden-Gelderland luidt de noodklok. 'Als er niet snel iets gebeurt voor homo's in AZC's, gaan er doden vallen,' waarschuwt Janneke van Maanen op Omroep Gelderland. Volgens haar zijn de incidenten met LHBT-vluchtelingen in opvangcentra veel ernstiger dan tot nu toe wordt gezegd. 'Het begon met spugen en pesten, maar het escaleert, omdat de situatie langer duurt. We merken dat het aantal incidenten toeneemt, en dat de incidenten heftiger worden. We hebben grote zorgen dat er dodelijke slachtoffers gaan vallen.'

Bron: COC Nijmegen/Omroep Gelderland