Minister Bussemaker spreekt vandaag met de Kamercomissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar emancipatiebeleid. Het zevenstappenplan is in overleg met transpersonen tot stand gekomen, legt TNN-voorzitter Corine van Dun uit. 'Transpersonen krijgen gelukkig iets vaker positieve aandacht. Het televisieprogramma Hij is een zij trekt veel kijkers. Sinds 1 juli 2013 kunnen transpersonen hun geboorteakte gemakkelijker later aanpassen en een aantal gemeenten experimenteert met anoniem solliciteren. Maar echte aandacht ontbreekt nog.'

Minder kans op de arbeidsmarkt
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat transpersonen relatief vaak een opleiding staken als zij in die periode in sociale of medische transitie gaan. Hun kans op passend werk neemt daardoor drastisch af. Transpersonen zijn ook vaker arbeidsongeschikt en hebben onvoldoende of geen inkomen uit werk. Een derde verdient minder dan 1000 euro netto per maand. Verder hebben zij nauwelijks bestuurlijke functies.

Acties
De zeven acties die de positie van transpersonen moeten verbeteren zijn:

  1. Opbouwen arbeidsmarktnetwerken voor transpersonen
  2. Onderzoek naar de positie van trans-ZZP’ers
  3. Goede praktijkvoorbeelden van werkgevers verspreiden
  4. Onderzoek naar de aard en omvang van de groep transmigranten
  5. Verkenning van de mogelijkheden tot het invoeren van transitieverlof
  6. Onderzoeken van mogelijkheden om de transitie en een succesvolle schoolcarrière te kunnen combineren
  7. Vergroten van de politiek-bestuurlijke participatie van transpersonen

Bron: CAOP