Als huidige EU-voorzitter had Nederland voorgesteld dat alle lidstaten hun steun voor het plan van Jourová zouden uitspreken. Aangezien dit soort EU-beslissingen op basis van unanimiteit moeten worden, wordt de EU-steun met de tegenstem van Hongarije geblokkeerd. Het had de boeken in kunnen gaan als de eerste keer dat alle 28 lidstaten van de EU zich gezamenlijk zouden uitspreken voor LHBTI-emancipatie.

Teleurstelling
Minister Bussemaker (OCW), die zich inzette voor een positief besluit, noemt de uitkomst ‘zeer betreurenswaardig’. Europese samenwerking is volgens haar essentieel in de strijd tegen homo-, bi en transfobie.

Ook COC Nederland is diep teleurgesteld dat er geen steun kwam van Hongarije voor EU-emancipatiebeleid. De belangenorganisatie wijst er echter op dat Jourová haar beleid ook kan voortzetten zónder steun van alle lidstaten en moedigt de Eurocommissaris aan om dat te doen. Met steun van zeventwintig van de achtentwintig lidstaten is daarvoor een breed draagvlak, constateert het COC.

Eurocommissaris Jourová (© Rijksoverheid/Martijn Beekman - Flickr)Overwegend positief
De Tsjechische Věra Jourová is sinds 1 november 2014 Europees commissaris voor Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid. In haar List of actions by the Commission to advance LGBTI equality identificeert Jourová gebieden als onderwijs, gezondheidszorg en buitenlands beleid waar de EU LHBTI-emancipatie kan helpen bevorderen. COC Nederland is kritisch over de actielijst, omdat die niet altijd even concreet is, maar ziet het plan wel als een belangrijke eerste stap in de goede richting.

Bron: COC Nederland | Coverbeeld: CC - Thijs ter Haar