Momenteel staat in artikel 1 van de Grondwet dat discriminatie wegens geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindte niet is toegestaan. Vorig jaar deed COC Nederland nog een oproep om LHBT-discriminatie hieraan toe te voegen. Nu overwegen verschillende partijen om die discriminatiegronden juist helemaal achterwege te laten. Iets dat de briefschrijvers 'onacceptabel' noemen.

Slag in het gezicht
Naast COC Nederland is de brief ondertekend door emancipatiecentrum Atria, CIDI, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), het Humanistisch Verbond, Ieder(in), Vereniging voor Vrouw en Recht 'Clara Wichmann' en het Inspraakorgaan Turken in Nederland. De organisaties menen dat het schrappen van de gronden een 'slag in het gezicht van gediscrimineerde groepen' zou zijn. 

Tandeloos
Ook in de toekomst moet het duidelijk zijn voor wetgever, maatschappij en rechter dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden is  'Juist in tijden dat er veel discussie bestaat over de kernwaarden van onze samenleving, is het van groot belang om zo duidelijk mogelijk te zijn. Het schrappen van de expliciet genoemde nondiscriminatiegronden maakt van artikel 1 een tandeloos artikel waarbij onduidelijk is wie nog waartegen wordt beschermd.'

Bron: COC Nederland / Coverbeeld: Tweede Kamer (Flickr - CC - -JVL-)