‘Eén ding staat als een paal boven water: dit verdrag is goed voor LHBT’s in Oekraïne’, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Verder moeten mensen vooral zelf bepalen wat ze van het verdrag vinden.’ 

Antihomowetten van tafel
Het COC wijst er op dat zes ‘antihomowetten’ in Oekraïne door het samenwerkingsverdrag van tafel gingen. Onder druk van Europa kwam er voor het eerst een wet die LHBT’s beschermt tegen discriminatie op het werk. Er staat nog een reeks andere wetvoorstellen op de rol, waaronder een algemeen verbod op LHBT-discriminatie, een wet waarmee geweld tegen LHBT’s zwaarder kan worden bestraft en een transgenderwet.

Oekraïense LHBT’s zijn bang dat de wettelijke bescherming wordt teruggedraaid als het Samenwerkingsverdrag sneuvelt wanneer Nederland ‘nee’ zou stemmen op 6 april.

‘Vóór’
‘Het Samenwerkingsverdrag is momenteel het enige drukmiddel waarmee we de mensenrechten voor LHBT’s Oekraïne kunnen verbeteren,’  zegt Olena Semenova de Oekraïense LHBT organisatie LIGA, partnerorganisatie van het COC. ‘We hopen dan ook met heel ons hart dat Nederland op 6 april vóór gaat stemmen.’

Olena en twee van haar collega’s zijn momenteel te gast bij het COC om aandacht te vragen voor het belang van het verdrag voor LHBT’s in Oekraïne.* Ze nemen onder meer deel aan een debat over het Samenwerkingsverdrag op donderdag 31 maart in het Amsterdamse Lloyd Hotel en aan een bijeenkomst op de Dam op zondag 3 april.

De situatie voor LHBT’s in de Oekraïne is relatief slecht. Vóór het Samenwerkingsverdrag was er geen enkele wet die hen tegen discriminatie beschermde. Slechts een derde van de Oekraïense bevolking vindt dat LHBT’s hun leven moeten kunnen leven zoals zij dat willen, terwijl dat in Nederland 93% is. Oekraïne behoort daarmee nu nog tot de achterhoede in Europa waar het gaat om LHBT-acceptatie.

Het COC ondersteunt LHBT-organisaties en activisten in Oekraïne sinds 2004 bij hun strijd voor gelijke rechten en sociale acceptatie.