Maatregelen
Het COC, LGBT Asylum Support en Stichting Secret Garden gaan op 14 april opnieuw in gesprek met staatssecretaris Dijkhoff. Daar zal het COC opnieuw pleiten voor aparte opvang van LHBT’s in noodsituaties en voor daadwerkelijke en effectieve uitvoering van de maatregelen die Dijkhoff voorstelt in zijn Kamerbrief.

'Maatregelen die wel al bestaan, worden vaak niet effectief ingezet', aldus COC in een persbericht. 'Als LHBT’s worden overgeplaatst naar andere noodopvanglocaties, begint de ellende elders vaak opnieuw. LHBT’s die een eigen kamer kregen, worden in de gezamenlijke ruimten vaak alsnog bedreigd en lastiggevallen. Opvang in een aparte vleugel van een opvanglocatie kan volgens het COC bijdragen aan de veiligheid van LHBT-asielzoekers, maar dit gebeurt vooralsnog alleen in een opvanglocatie van de gemeente Amsterdam.'

Het COC vindt het wel positief dat er in elke opvanglocatie een vertrouwensfunctionaris komt waarbij LHBT-asielzoekers problemen en klachten kunnen melden. De belangenorganisatie pleit daar al lang voor.

Aparte daderopvang
In zijn Kamerbrief schrijft de Dijkhoff: 'Ik ben met uw Kamer van mening dat overlastgevers hard moeten worden aangepakt om hen duidelijk te maken dat we hun gedrag niet tolereren'. Daarom komen er aparte opvangcentra voor voor daders van discriminatie, waar het regime soberder zal zijn dan in reguliere centra. Het Coa onderzoekt nu waar een dergelijk centrum kan komen.

Hoewel het COC er vóór is om daders waar mogelijk hard aan te pakken, lost aparte daderdopvang alléén de problemen van LHBT-asielzoekers volgens hen niet op. 'Bij LHBT-discriminatie in de noodopvang zijn daders vaak niet in beeld en kunnen dus niet worden aangepakt. Zo is nog altijd onbekend wie in Heumensoord een mes stak in het matras van een homoseksuele asielzoeker en wie briefjes met "kill gay" neerlegde bij het bed van een ander.'

Indieners motie positief
D66-Tweede Kamerleden Vera Bergkamp en Pia Dijkstra, die een motie indienden voor de opvang van bedreigde vluchtelingen in de opvang, reageren positief op Dijkhoffs besluit. 'De staatssecretaris voert onze motie precies zo uit als we hem bedoeld hebben: per geval wordt bezien hoe veilige opvang het beste vorm gegeven kan worden. Geen standaard aparte opvang voor LHBT-ers, christenen of andere kwetsbare individuen, maar maatwerk bieden waar dat nodig is. Daarnaast moeten we de daders die denken dat ze zonder gevolgen anderen kunnen bedreigen hard aanpakken. Want aan onze normen en waarden heeft iedereen in Nederland zich te houden.'

Coverbeeld: © Rijksoverheid