EenVandaag Jongerenpanel
Actualiteitenrubriek EenVandaag sprak 550 middelbare scholieren. Een kwart van hen zegt dat ze daadwerkelijk les over seksuele diversiteit hebben gehad. Een derde (38%) geeft aan dat een leraar het onderwerp wel kort ter sprake heeft gebracht, maar dat er geen les aan besteed is. De rest (38%) geeft aan dat het thema seksuele diversiteit helemaal nooit op school is behandeld. Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de jongeren hun school als 'redelijk homovriendelijk' zou omschrijven. Een meerderheid denkt dat de acceptatie zou toenemen als er lessen aan seksuele diversiteit worden gewijd. 

EenVandaag ondervroeg ook homosekuele jongeren. Zij zijn aanzienlijk negatiever over de sfeer op school. Een derde (29%) geeft aan dat het klimaat op school 'niet zo homovriendelijk' is. Een grote meerderheid van de homoseksuele jongeren denkt dat voorlichting daar verbetering in zou kunnen brengen.

Voorlichting op docentenopleidingen
Als reactie op deze cijfers heeft belangenorganisatie COC Nederland het parlement en de regering opgeroepen voorlichting ook te verplichten op docentenopleidingen. Zo zouden scholen meer en betere lessen over seksuele diversiteit gaan geven. Ook moet de Onderwijsinspectie strikter toezien dat basisscholen en middelbare scholen zich aan de wet houden en daadwerkelijk voorlichting geven. 'Het is te gek voor woorden dat de meeste scholen nog altijd geen les geven over LHBT-acceptatie, terwijl dat al vier jaar verplicht is', zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. 'Die lessen zijn hard nodig om LHBT-acceptatie in Nederland te verbeteren.'

Meldpunt slechte voorlichting
Expreszo, de jongerenorganisatie van COC Nederland, heeft het meldpunt voor slechte voorlichting weer heropend. Voorzitter Rein Anspach vindt de resultaten van het EenVandaag-onderzoek stuitend, maar niet verrassend. 'Toen we ons meldpunt in 2012 openden kregen we veel reacties. Leerlingen gaven aan dat ze geen voorlichting kregen of van iemand die niet genoeg wist van het onderwerp. We hopen dat de meldingen die we nu krijgen de betrokken personen kunnen overtuigen om de voorlichting echt te verbeteren.'

Coverbeeld: Still uit Glee