Volgens de Telegraaf blijkt uit een interne notitie van het COA dat er de afgelopen weken meerdere signalen binnen zijn gekomen van asielzoekers die oneerbare, dwingende voorstellen kregen tijdens feesten. De LHBT-asielzoekers zouden op feesten zijn voorgesteld aan bezoekers bij wie ze konden blijven logeren. 'Vervolgens werd er van ze verwacht dat ze seks gingen hebben. Beklag richting de stichtigen wordt niet serieus genomen en afgewimpeld', staat in de interne notitie die in handen is van de Telegraaf.

Kwetsbare positie
Philip Tijsma, woordvoerder van COC Nederland, bevestigt tegenover Gay.nl door derden op de hoogte te zijn gebracht van het gerucht dat er bij feesten van Secret Garden misbruik van LHBT-asielzoekers zou zijn gemaakt. 'We hebben aangegeven dat heel ernstig te vinden en aangeboden hulp te bieden bij het doen van aangifte. Uiteindelijk moet men de aangifte zelf doen. Het lijkt ons goed dat het COA onderzoek doet naar wat er is gebeurd, want het gaat om mensen in een kwetsbare positie.' 

Geen aanwijzingen
Stichting Secret Garden uit Amsterdam laat per mail weten dat er na intern onderzoek geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat er sprake is geweest van 'seksueel misbruik of een verkrachting'. 'Ook onder de LHBT-vluchtelingen die nu bij gastgezinnen verblijven is er niemand die van dergelijke ervaring melding maakt', meldt de organisatie. 'Overigens zijn wij van mening dat, indien het artikel in de Telegraaf op waarheid berust, er aangifte gedaan moet worden.' De organisatie vindt het jammer dat het COA geen contact met hen heeft opgenomen. 'Secret Garden heeft er de afgelopen jaren juist alles aan gedaan om deze veiligheid te kunnen bieden en het is dan ook spijtig dat er nu anders wordt gesuggereerd.'

Geen feesten
De beschuldiging in de Telegraaf vallen organisatie LGBT Asylum Support rauw op het dak. 'Wij organiseren geen feesten en werken met een gedragscode voor al onze gastgezinnen', zegt woordvoerder Sandro Kortekaas tegen Gay.nl. 'We vinden het erg jammer dat we met deze beschuldigingen te maken hebben, omdat we juist goed samenwerken met het COA, en hun bureau veiligheid in het bijzonder. Daarnaast heeft COC Nederland bevestigd dat het onderzoek niets met LGBT Asylum Support te maken heeft.'

Coverbeeld: Kamer in een noodopvang, COA