GGD Rotterdam-Rijnmond maakt melding van een toename van syfilis-infecties (ook bekend als lues) onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Het aantal op de poli gevonden syfilis-infecties bij MSM steeg in het eerste kwartaal van 2016 van 1,8% naar 2,1% (onder hiv-negatieve mannen) en van 6,8% naar 10,8% (onder hiv-positieve mannen). Deze cijfers volgen op eerder gepubliceerde landelijke cijfers over 2015. Die lieten een stijging van syfilis onder MSM zien van 30% ten opzichte van 2014. 

Besmettelijk
Volgens Hannelore Götz, arts bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, is er alle reden om ervan uit te gaan dat de stijgende trend ook buiten Rotterdam doorzet: ‘We horen van collega’s in Amsterdam, West-Brabant, Zeeland en Den Haag dat ze weer meer lues vinden dan vorig jaar, toen er ook al veel gevonden is. Ook internationaal wordt er op verschillende plekken een toename van het aantal infecties gezien.’

De gevonden infecties zijn allemaal redelijk recent opgelopen en het gaat dan ook om nog besmettelijke infecties. In die periode treden vaak helemaal geen noemenswaardige klachten op. ‘Je merkt er vaak helemaal niets van’, zegt Götz. ‘Maar het kan ernstige schade opleveren op de lange termijn en op de korte termijn kun je er anderen mee besmetten. Als je dus risicovolle seks hebt gehad, is het belangrijk dat je ook vraagt om een syfilis-test. Bij de GGD en via Testlab krijgen MSM die standaard, bij de huisarts of de hiv-behandelaar moet je er soms zelf om vragen.’ 

Partnerwaarschuwing
‘Wat ook belangrijk is, is dat je je sekspartner waarschuwt als er bij jou syfilis is gevonden. Dat kan met onze hulp ook via partnerwaarschuwing.nl. En als je een waarschuwing krijgt van een sekspartner, neem die dan serieus en laat je testen. Je wordt dan vaak ook direct behandeld. Soms denken mannen toch: ik voel niks, dus ik zal wel niks hebben, maar zo werkt het niet met syfilis.’

'Als je een waarschuwing krijgt van een sekspartner, neem die dan serieus'

Hiv en risico
Er worden relatief meer syfilis-infecties gevonden bij mannen met hiv. Fleur van Aar, epidemiologisch onderzoeker naar soa en hiv bij het RIVM: ‘Vanuit de literatuur weten we dat hiv en syfilis vaak samen voorkomen. Deels vanwege risicogedrag binnen netwerken waar veel soa’s worden doorgegeven, maar ook omdat syfilis de transmissiekans van hiv kan vergroten en andersom.’

De stijging van het aantal gevonden syfilis-infecties onder MSM (landelijk en internationaal) kan er volgens Van Aar op wijzen dat seksueel risicogedrag in zijn algemeenheid toeneemt. ‘Tot 2011 nam het aantal infecties af, daarna is het langzaam gaan stijgen. Syfilis wordt gezien als een indicator van risicogedrag.’

Meer weten?
Je vindt meer informatie over syfilis/lues en andere soa’s in het soa’s ABC op mantotman.nl. Met de Risicocheck kun je een inschatting maken van het risico dat je hebt gelopen. Zo nodig regel je meteen een test via Testlab, of vind je een testlocatie bij jou in de buurt. Heb je klachten die kunnen passen bij syfilis? Geef dit dan aan bij de soa-poli of je huisarts. Je kan dan sneller behandeld worden.