'Dit besluit is een overwinning voor transgender personen', zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. 'Eindelijk krijgen zij de wettelijke bescherming die ze nodig hebben. We rekenen erop dat er nog dit jaar een wetswijziging komt.' De minister heeft al in 2013 aangekondigd transgenders te benoemen in de Algemene wet gelijke behandeling. In de brief die hij nu naar de Tweede Kamer stuurt, staat geen voorstel voor een traject. COC Nederland vraagt de minister dringend om nog dit jaar de wet te wijzigen.

Minister Plasterk schrijft in zijn brief dat transgenders en mensen met een intersekseconditie nog veel met discriminatie te maken krijgen. Zo heeft de helft van alle transgender personen in het afgelopen jaar negatieve reacties gehad op hun trans-zijn. Ook komen veel transgenders niet uit de kast op hun werk en leeft een derde van alle alleenstaande transgenders onder de armoedegrens.

Het COC gelooft dat een wet die expliciet de discriminatie van deze personen benoemt in belangrijke mate zal bijdragen aan het tegengaan van discriminatie.

Coverbeeld: Vertegenwoordigers van Transgender Netwerk Nederland op COC-benefietfeest True Colors.