In de motie, die D66-fractielid Annemarijke Podt op Twitter plaatste, staat te lezen dat zo'n 1 tot 5 procent van de Utrechtse bevolking bestaat uit transgenders of mensen die zich man noch vrouw voelen. De toiletten op het stadhuis zijn volgens D66 'een symbolische en praktische plaats om te beginnen met toiletten voor iedereen'. Vijf andere partijen in de Utrechtse raad ondertekenden de motie ook.

Witte Huis
Utrecht is voor zover bekend de enige gemeente met genderneutrale toiletten. Eerder namen de universiteiten van Leiden en Amsterdam dezelfde maatregel. Overigens heeft het Witte Huis al een tijdje genderneutrale toiletten.

Bron: Nu.nl / Coverbeeld: Het Utrechtse stadskantoor. Flickr - CC - FaceMePLS