Toen bleek dat op veel scholen nog geen goede invulling aan de verplichte voorlichting werd gegeven, richtte Expreszo een meldpunt op. Zo'n 200 leerlingen gaven bij het meldpunt aan dat ze geen of slecht voorgelicht werden op school. 'Het is een aanfluiting dat de voorlichting nog steeds zo slecht is omdat er niet voor niets een wet is die de voorlichting verplicht stelt; we weten dat het belangrijk is', zegt voorzitter Rein Anspach.

Geen voorlichting
Een overgrote meerderheid van de meldingen komt van scholieren die zeggen helemaal geen voorlichting te hebben gehad. 'Het komt meer neer op: "Het bestaat, bepaalde mensen zijn er soms niet blij mee, wij wel. Hier zijn twee voorbeelden. Oké, dat was het."', schrijft een leerling uit Wassenaar. Waar wel voorlichting wordt gegeven, blijft het vaak beperkt tot homoseksualiteit en worden genderdiversiteit of biseksualiteit niet behandeld. 'Er is letterlijk gezegd dat bi zijn een fase is', klaagt een Bredase leerling.

Uit een onderzoek van kenniscentrum seksualiteit Rutgers bleek maart dit jaar dat ook op basisscholen veel te weinig leerlingen (25%) les krijgen over seksuele diversiteit.

Niet uit de kast komen
In tien meldingen gaven leerlingen aan zich op school onveilig te voelen. Een leerling uit Utrecht: 'Homoseksualiteit leek een soort taboe en werd alleen benoemd tijdens de biologieles, met het woord aids in dezelfde zin. Ik ken meerdere LHBT's van deze school die zich nooit veilig genoeg hebben gevoeld om uit de kast te komen.' Ook speelt religie vaak een rol. 'Bij Godsdienst lag de nadruk op het vechten tegen de "verkeerde" geaardheid', schrijft een leerling uit Groningen.

COC Nederland heeft naar aanleiding van de meldingen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangenbehartiger roept op om LHBT-acceptatie onderdeel te maken van docentenopleidingen.

Bron: Expreszo / Coverbeeld: CC-Elizabet21