Geen alternatief
Op hun website reageert Hart van Homo's nu op de commotie. 'De minister wees er dan ook op dat Hart van Homo’s tegen het intrekken van de subsidie in beroep kan gaan en grote kans maakt om van de rechter gelijk te krijgen', schrijft de organisatie. 'Het is schokkend om te vernemen dat de Kamer desondanks meent dat de subsidie moet worden ingetrokken. Want, zoals Bussemaker ook zei, voor het werk van Hart van Homo’s is er op dit moment geen alternatief.'

Principieel besluit
Eerder gaven de coalitiepartijen in de Tweede Kamer al aan dat ze tegen de subsidie waren, maar de minister bleef bij haar standpunt. Hierdoor staat ze lijnrecht tegenover Kamerleden van haar eigen partij. 'Dit is een heel principieel besluit, geen geldkwestie', stelde PvdA'er Keklik Yücel. 'Gaan wij een organisatie subsidiëren die emancipatie tegenwerkt?' Ook VVD en D66 zijn tegen de subsidie. Alles wijst er volgens hen op dat de stichting wél een celibataire leefstijl aanraadt.

Volgens de minister is het helemaal niet mogelijk de subsidie nu in te trekken. De stichting voldoet aan de eisen die bij het verlenen van de financiële toelage zijn gesteld. Trekt ze de subsidie nu wel in, dan kan Hart van Homo's daartegen in beroep gaan. 'En dat kan ertoe leiden dat ik ze moet compenseren voor het onterecht stoppen met subsidie', aldus Bussemaker.

Bron: Trouw / Beeld: Hart van Homo's-oprichter Herman van Wijngaarden in Uitgelicht! (YouTube)