Je verder inlezen op het onderwerp? Hier vind je meer informatie over de stichting en de website.

Robbert
45 jaar

Utrecht
Bareigenaar

Persoonlijk ben ik nogal atheïstisch ingesteld, dus wat mij betreft wordt er nooit subsidie aan kerkelijke groepen of organisaties verstrekt. De overheid zou wat mij betreft zo seculair mogelijk moeten zijn. In dit geval komen daar de twijfelachtige praktijken van dit clubje nog eens bij. En bij twijfel niet oversteken dus absoluut geen geld naar deze reli-freaks. De maatschappelijke betekenis in dezen kan alleen maar slecht uitpakken, ‘we’ hebben dit clubje niet nodig. Genoeg belangenorganisaties waar deze jongeren terechtkunnen waar ze wel volledig geaccepteerd worden. 

Nielson
20 jaar
Utrecht
Dragqueen

'Dat het initiatief bestaat vind ik al een stap in de goede richting. Kleine stappen mogen mijns inziens ook beloond worden. Ik hoop dat per generatie de normen en waarden moderner zullen worden.' 

Paul
25 jaar
Den Haag
Werkzaam in cultuur- en onderwijssector
 

'Van buitenaf is het heel moeilijk te beoordelen wat er door deze organisatie in de praktijk gebeurt, ook voor Kamerleden. Maar de overheid zou los van religie moeten handelen: binnen de scheiding van kerk en staat heeft een dergelijke subsidie weinig neutraals, los van de inhoud van deze organisatie. Mochten ze daadwerkelijk discriminerende of anders onwettige praktijken erop nahouden, dan is het aan de rechtbank om daarover te oordelen.'

Tom
33 jaar
Eindhoven
Mr. Gay Netherlands

'Ik vind het belachelijk dat we maatschappelijk geld spenderen aan clubs die prediken dat homo's geen homo mogen zijn. Of nou ja, geen seks mogen hebben en geen homoseksuele relaties aan mogen gaan. In Nederland is iedereen gelijk voor de wet. We discrimineren niet. Dus dit soort achterlijke clubs moet je niet gaan subsidiëren. Maatschappelijk geld moet gaan naar het nastreven van onze maatschappelijke doelen. Als er strenggelovigen zijn die homoseksuelen geen plek willen geven, dan moeten we daartegen ageren. Op de barricaden!'

Wat vind jij? Maakt 'Hart van Homo's' zich daadwerkelijk hard voor homo's, of moet de subsidie worden ingetrokken? Laat het weten in de reacties.