Hart van Homo's: een korte recap
Gelijk na de lancering van de website van Hart van Homo's raakte de stichting in opspraak. Op de website kunnen orthodox-christelijke jongeren informatie over homoseksualiteit vinden, maar in de artikelen leek het er sterk op dat homo's werden aangemoedigd celibatair te leven. Minister Bussemaker reageerde geshockt toen ze ontdekte dat de website gefinancieerd was met overheidsgeld.

Een paar weken later kwam Bussemaker echter op haar initiële reactie terug. Ze zei dat na enig onderzoek was gebleken dat het verhaal van Hart van Homo's 'genuanceerder' was en dat voorlichting voor deze doelgroep 'cruciaal' bleef. Ze was dan ook niet van plan om de subsidie in te trekken. Deze houding zette haar lijnrecht tegenover haar eigen partij in de Kamer, die om principiële redenen tegen de subsidie was. In een motie dwong een Kamermeerderheid van PvdA, VVD en D66 haar de subsidie toch te stoppen. Iets wat volgens de minister juridisch helemaal niet mogelijk was: Hart van Homo's had het geld volgens de regels gekregen en kon een stopzetting met succes aanvechten.

Toch intrekken
In de brief die minister Bussemaker gisteren aan de Tweede Kamer stuurde, schrijft ze nu dat ze toch een manier heeft gevonden om de subsidie te stoppen. Ze trekt eerst per direct de financiële steun in voor het christelijke samenwerkingsverband LCC+, dat bestaat uit het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) en Weerbaar in Seksualiteit (WiS). Die laatste organisatie was verantwoordelijk voor de stichting Hart van Homo's. Omdat de minister het wel belangrijk vindt dat de andere projecten van LCC+ door kunnen blijven gaan, wordt de koepelorganisatie uitgenodigd om meteen een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen. Dit keer zonder Hart van Homo's.

Bron: NOS / Coverbeeld: Rijksoverheid