Waar het kind alle papa’s en mama’s als volwaardig ouder ziet, geldt dat niet voor de wet. Daardoor lopen dergelijke regenbooggezinnen tegen hindernissen aan. Bijvoorbeeld bij het bezoeken van een ouderavond, het openen van een spaarrekening voor het kind of bij het toestemming geven voor een doktersbehandeling. Ook het kind loopt allerlei financiële voordelen mis, bijvoorbeeld bij een erfenis.

Ouders van Nu is er voor alle ouders en alle soorten gezinnen’, aldus Patricia van den Broek, hoofdredacteur Ouders van Nu. ‘Het feit dat regenbooggezinnen van de overheid zo weinig erkenning krijgen vinden wij achterhaald.’ 

Met steun van Meer dan Gewenst (een stichting voor homo-wensouders) en COC Nederland heeft het magazine een handtekeningenactie opgezet om een signaal af te geven dat deze kwestie snel moet worden opgelost. ‘Het is nu echt tijd dat kinderen met drie of vier ouders dezelfde rechten krijgen als kinderen die opgroeien bij één of twee ouders.’

Wil jij de handtekeningenactie Gelijke Ouders Gelijke Rechten ondertekenen? Dat kan hier.