De New Yorkse rechtbank verwierp een beslissing uit 1991 die het ouderschap beperkte tot biologische of adoptieve ouders van een kind. 'Relaties en familaire banden zijn in de afgelopen 25 drastisch veranderd', oordeelde de rechter. 'Niet-biologische ouders zonder adoptieve band met het kind mogen daarom voogdij aanvragen, mits een partner kan aantonen dat beide ouders van een kind samen overeen zijn gekomen een kind te verwekken en samen op te voeden. De beslissing van 25 jaar geleden is niet meer van toepassing op de steeds diversere gezinsvormen van nu.'

Omgangsregeling
De uitspraak was het gevolg van twee zaken waarin lesbische stellen samen een kind hadden verwekt, maar inmiddels in een scheiding lagen. Onder het besluit uit 1991 hadden de niet-biologische moeders in dit geval geen enkel recht op een omgangsregeling. Nu zal per geval worden bekeken of een ouder in aanmerking komt, maar speelt in elk geval geen rol meer dat het niet om een biologisch verwant kind gaat.

'Kinderen beschermd'
'Dit is een enorme stap in de goede richting voor stellen van hetzelfde geslacht, en in het bijzonder voor de kinderen van die ouders', zegt Eric Wrubel, die in een van de twee zaken advocaat was van het kind. 'Het weerstond niet langer om de definitie van wie een ouder is te beperken tot biologische of adoptieve banden. Met deze uitspraak worden kinderen beschermd, ongeacht de materiële of financiële status van hun ouders.'

Meerouderschap
In Nederland werd het meemoederschap op 1 april 2014 wettelijk erkend. Bij een lesbisch stel worden nu beide moeders erkend als zodanig wanneer zij een kind krijgen. Dit moet problemen zoals in New York voorkomen. Het betekent echter niet dat het ouderschap in Nederland in alle gevallen makkelijk verkregen kan worden. Vooral gezinnen die bestaan uit meer dan twee ouders lopen nogal eens tegen vervelende incidenten aan. Ouders van Nu startte onlangs een petitie om aandacht te vragen voor de achtergestelde positie van dergelijke 'regenbooggezinnen'. 

In 2014 kreeg de Staatscommissie Herijking ouderschap de opdracht van de regering in kaart te brengen welke wettelijke mogelijkheden er zijn voor meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. De voorafgestelde deadline van 1 mei 2016 werd niet gehaald en de commissie heeft nu uitstel gekregen tot eind 2016.

Bron: Huffington Post / Coverbeeld: Still uit 'Gelijke ouders, gelijke rechten' van Ouders van Nu