Het is de bedoeling dat de werkgroep eerst grondig onderzoek doet naar de positie van LHBT's in het land. Om te beginnen zullen ze luistersessies organiseren met verschillende maatschappelijke groepen om de huidige problemen in kaart te brengen. Vanaf mei volgend jaar worden de knelpunten bekeken en zal de werkgroep middels seminars, workshops en informatiebijeenkomsten kijken hoe de problematiek opgelost kan worden. De werkgroep heeft als voornaamste doel het creëren van meer tolerantie en acceptatie in Suriname.

Eerste stap
'Ieder mens is voortgekomen uit een ander mens', benadrukt minister Jennifer van Dijk-Silos. 'Met die eenvoudige insteek en visie hebben we besloten dit traject te beginnen.' LGBT Platform Suriname reageert verheugd op het besluit van de minister. 'Ondanks alle kritiek die je tijdens dit proces zult krijgen, is het belangrijk om een eerste stap richting acceptatie en tolerantie te zetten', zegt bestuurslid Luciën Govaard. 'Het gaat daarbij niet om het opleggen van een bepaalde gedachtegang bij anderen. De werkgroep houdt er rekening mee dat het begrip van mensen die vanuit een bepaald kader of geloofsovertuiging denken, complex kan zijn.'

Bron: Culturu / Coverbeeld: Actievoerders tijdens de Suriname Coming Out week (LGBT Platform Suriname)