De Engelse bisschop vertelde afgelopen zondag in The Guardian openhartig over zijn relatie met een man. 'Het was niet mijn keuze om met veel poeha uit de kast te komen. Mensen weten dat ik homo ben, maar het is niet het eerste wat ik over mezelf vertel. Mijn geaardheid is onderdeel van wie ik ben, maar mijn aandacht gaat in de eerste plaats naar mijn kerkgemeenschap', aldus de bisschop. Chamberlain houdt zich aan alle regels die de Anglicaanse kerk bisschoppen oplegt: hij leeft celibatair, is niet getrouwd en voltrekt geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht.

'Geen belang voor zijn baan'
'Degenen die mij hebben voorgedragen voor deze positie waren op de hoogte van mijn seksuele identiteit', verklaart Chamberlain. 'We hebben onderzocht wat het zou betekenen voor mij als bisschop om te leven volgens de regels die de kerk stelt.' Aartsbisschop Welby, het hoofd van de Anglicaanse kerk, reageert weinig verontrust op het nieuws: 'Ik ben volledig op de hoogte van de langdurige, toegewijde relatie van bisschop Nicholas. Zijn aanstelling als bisschop van Grantham is gemaakt op grond van zijn kunde en roeping om de kerk te dienen. Hij houdt zich aan de richtlijnen voor bisschoppen en zijn geaardheid is van geen belang voor zijn baan.'

Interne verdeeldheid
De onbezorgde reactie van de aartsbisschop is bijzonder te noemen, omdat het onderwerp homoseksualiteit de afgelopen twee jaar een heet hangijzer is geweest binnen de Anglicaanse kerk. Vooralsnog sluit de kerk geen huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen, maar het verzet tegen deze instelling groeit. Afgelopen zondag ondertekenden veertien Anglicaanse priesters een brief in The Times waarin zij lieten weten dat ze, in strijd met kerkrichtlijnen, getrouwd zijn met iemand van hetzelfde geslacht.

Bron: The Guardian