'Vorige week werd een homostel in Amsterdam midden op straat in elkaar geslagen en anti-homoflyers werden in brievenbussen gestopt. Er is dus nog heel veel werk te verzetten om de acceptatie van (seksuele) minderheden te bevorderen', vertelt Dijkstra. 'Daarom sporen wij de minister vandaag aan om er nu echt werk van te maken: want iedereen in onze samenleving verdient het om geaccepteerd te worden zoals je bent. Ook als je niet precies in een "hokje" past.'

(Bij)scholing van docenten 
In het plan zijn verschillende concrete acties opgenomen. Zo wil Dijkstra namens D66 dat de overheid onderzoek doet naar de zelfmoordcijfers onder LHBT-jongeren, moet politienetwerk 'Roze in Blauw' als voorbeeld dienen voor andere publieke organisaties en moet er voorlichting over seksuele diversiteit komen op alle scholen. Ook wil het D66-kamerlid dat er heldere afspraken komen over (bij)scholing van docenten, zodat zij met voldoende feitelijke kennis leerlingen kunnen voorlichten over seksuele en genderdiversiteit.

Geslachtsregistratie afschaffen
Voor de zorgsector wil Pia Dijkstra registratie van geslachtsverandering mogelijk maken vanaf het twaalfde levensjaar, zonder toestemming en/of verklaring van het VU Medisch Centrum. Op dit moment moet je daar 18 jaar oud voor zijn. Ook wil Dijkstra dat er gekozen wordt voor genderneutraal taalgebruik in overheidsdocumenten en dat Nederlanders in die documenten kunnen kiezen uit een 'm', 'v' én 'x'.

Bottom-up
Met het actieplan wil Dijkstra af van het hokjes-denken. De politica beseft dat dat niet van de een op de andere dag kan, maar wil dat het bottom-up tot stand komt. 'Zie deze nota als een uitnodiging om een voorwaartse beweging in gang te zetten, met elkaar in gesprek te gaan en allemaal bij te dragen aan de ruimte voor diversiteit en meer kennis. We hebben, helaas, genoeg recente voorbeelden die de noodzaak aantonen', aldus Pia Dijkstra.

Lees hier het volledige actieplan.