Alle gebruikers moeten er expliciet mee akkoord gaan dat zij andere huurders en verhuurders gelijk zullen behandelen, ongeacht ras, religie, nationaliteit, etniciteit, handicap, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid of leeftijd.

Antidiscriminatiebeleid
Het populaire platform dat gebruikers in staat stelt hun eigen woonruimte te verhuren, kreeg de laatste tijd te maken met veel klachten van gebruikers die zeiden pertinent een woning te worden geweigerd op basis van onder andere hun seksuele oriëntatie en huidskleur. Het bedrijf nam oud-minister van Justitie Eric Holder aan om het nieuwe antidiscriminatiebeleid op te stellen.

Nieuwe regels
In de nieuwe reglementen, die alle gebruikers moeten ondertekenen, wordt het weigeren van onder andere LHBT's ook expliciet verboden. Als gebruikers de non-discriminatiereglementen níét ondertekenen, kunnen zij niet langer kamers huren of verhuren via het platform en krijgen ze de optie om hun account te verwijderen. 

Het platform heeft tevens aangegeven te overwegen om verhuurders te verbannen die herhaaldelijk huurders van een bepaalde minderheid weigeren.