De cijfers komen overeen met een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Zij hebben een steekproef bij 656 holebi's en 248 transgenders gedaan. Daaruit bleek dat 26,5 procent van de deelnemers één of meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan. Bij transgender personen ligt dit zelfs op een treurige 38,7 procent. 80 procent van de transgender personen heeft daarbij weleens een zelfmoordpoging overwogen.

Hoger dan verwacht
Gwendolyn Portzky, onderzoeker van het VLESP, vindt dit schokkende cijfers. 'De cijfers bevestigen tendensen die we kennen. Toch liggen ze nog veel hoger dan verwacht.' Het onderzoek noemt een aantal risicofactoren: onder andere het in aanraking komen met homo- en transfoob geweld, de reactie van ouders bij een coming-out en de bereidheid tot het zoeken van psychische hulp.

Strafverzwaring
Behalve gerichte campagnes vinden onderzoekers van de Universiteit Gent ook dat er gewerkt moet worden aan een veilige leefomgeving voor LHBT's. Een van de maatregelen die zij voorstellen is het toepassen van strafverzwaring bij transfobisch geweld, net zoals bij homofobisch geweld nu het geval is.

Bron: De Morgen