Het rommelde al een poosje aan de basis van de Protestantse Kerk. Deze kerk telt in Nederland ruim anderhalf miljoen leden – onder hen natuurlijk ook lesbiennes en homo’s – overal en op alle denkbare posities, gehuwd en ongehuwd. Ik ben er eentje van, dominee van de prachtige Wilhelminakerk in Bussum-Centrum. In de praktijk maakt het voor al die lesbiennes en homo’s trouwens nauwelijks uit. Wie de huwelijksviering van een vrouw en een man in de kerk bijwoont, zal hoegenaamd geen verschil zien of ervaren, als je die viering vergelijkt met de zegening van een ‘andersoortige levensverbintenis’. En toch voelt het niet oké, als je bekijkt wat er precies in de Kerkorde staat. Het huwelijk blijft bestemd voor vrouw en man en hun relatie, voor de wet voltrokken, wordt bevestigd, of: ingezegend. Voor de rest geldt: ook mooi, maar toch niet helemaal hetzelfde. Toch niet even ‘heilig’?

‘Het is tijd voor volledige “huwelijkse gelijkwaardigheid” tussen hetero’s en homo’s in de Protestantse Kerk’

De Protestantse Kerk is een grote kerk met heel grote verschillen. Dat deze kerk een Kerkorde kent die ook voorziet in het zegenen van relaties tussen twee mensen van gelijk geslacht, is eigenlijk al een klein wonder. Er zijn niet zoveel grotere kerken in de wereld waarin dat het geval is. Destijds was de huwelijksordinantie zoals die nu in de Kerkorde staat vooral een kerkpolitiek compromis, zo gesmeed om iedereen bij elkaar te houden: de behoudende, de gematigde en de progressieve leden. Om die reden niet per se verkeerd, maar sinds een paar jaar zeggen met name lesbiennes en homo’s in de kerk hardop: mag die eenheid ook wat kosten, en: is ons vermogen om lief te hebben minder waard? Op vrijdag 18 november jongstleden is die discussie in de synode, het hoogste bestuur van de Protestantse Kerk, opnieuw geopend. Een heugelijke en ook spannende dag.

Na ruim tien jaar lijkt het logisch nu de volgende stap te zetten, naar volledige ‘huwelijkse gelijkwaardigheid’ tussen hetero’s en homo’s. Ik mag in mijn kerk volledig en gelijkwaardig participeren op alle posities en in alle ambten. Hoe kan mijn van God gegeven vermogen om lief te hebben dan toch nog minder waard worden geacht? Ik kan dat verschil tussen inzegenen en zegenen niet anders bekijken. Ik hoop in de komende tijd op een Geest van liefde in de gesprekken hierover, op een kerk die nog meer ruimte maakt voor mensen om naar eigen eer en geweten voor het aangezicht van God te geloven en samen te leven, ook al blijven er misschien verschillen van inzicht.

Foto: Mgr. Madhatter