Boete
Mensen die de wet overtreden riskeren een boete van 1.000 tot 10.000 euro of een celstraf van maximaal 5 maanden. 

In Amerika klinken ook geluiden over het verbieden van conversietherapie. 'Overweldigend wetenschappelijk bewijs toont dat conversietherapie, vooral wanneer toegepast op jonge mensen, medisch noch ethisch juist is en aanzienlijke schade kan veroorzaken', aldus Witte Huis-adviseur Valerie Jarrett. 

Aanpassingen wet genderidentiteit
Er is meer goed nieuws. Waar je voorheen in Malta achttien jaar moest zijn om je genderidentiteit aan te passen op officiële documenten, mag je nu al vanaf zestien jaar een onafhankelijke aanvraag indienen. Daarnaast hebben gevangenen die verblijven in op sekse gesegregeerde instellingen nu het recht te kiezen voor de kant die het best aansluit bij hun genderidentiteit.

Coverfoto: Omar Camilleri