De Vrije Democratische Partij wil in maart meedoen aan de Nederlandse Tweede Kamer-verkiezingen. Homoseksualiteit is volgens Gökalp onnatuurlijk. 'Elk geloof verbiedt dat. Het past niet. Stel je voor dat iedereen homoseksueel zou zijn. Dan kunnen er over een tijdje geen mannen en vrouwen meer trouwen. En als mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen, kunnen we geen nieuwe generaties meer krijgen.'

De partij wordt beschuldigd van discriminatie wegens homofobie en antisemitische uitspraken. Naast het afschaffen van het 'homohuwelijk', willen ze de dienstplicht invoeren, het defensiebudget verkleinen en de Eerste Kamer en het koningshuis afschaffen. 

In een interview vertelt Gökalp bovendien dat de subsidie van het Anne Frankhuis moet stoppen. 'We moeten niet investeren in dode mensen, maar in levende mensen. Vroeger was het Anne Frankhuis een mooi idee, om te herinneren wat er toen gebeurd is. Maar kijk nu bijvoorbeeld naar PVV-aanhangers, die laten zien dat Nederlanders niets geleerd hebben van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Het gaat namelijk dezelfde richting op nu. Dus dan hebben we dat Anne Frankhuis niet meer nodig.' 

Bureau Discriminatiezaken doet waarschijnlijk aangifte tegen Gökalp.