Hoe zou de toekomst van de emancipatie en tolerantie van ‘onze’ minderheidsgroep, de LHBT-gemeenschap, eruitzien? Ik hoop voor iedereen beter. Geen uitleg meer, geen verdediging meer en geen afwijzing meer. Bijna alle vrijheden waar wij anno 2017 van genieten, waren honderd jaar geleden voor velen nog ondenkbaar. Van het verlagen van de grens voor het hebben van homoseks, tot de openstelling van het huwelijk. Maar hoe ziet onze vrijheid er bijvoorbeeld over 100 jaar uit?

Hopelijk – en ik denk zelfs waarschijnlijk – verbazen we ons in 2117 over de tijd waarin we nu leven. Net zoals wij nu gek opkijken wanneer we lezen over de levens van LHBT’s 100 jaar geleden. Van een verboden levensstijl naar een levensstijl die, naarmate de jaren verstrekken, langzaamaan steeds meer geaccepteerd wordt.

Er zijn nog altijd genoeg plekken in het land waar de mensen nog vrij conservatief en – in mijn ogen – ook achterhaald leven. Die generatie zal er in 2117 niet meer zijn. Zelfs de generatie die daarop volgt blaast dan waarschijnlijk hun laatste adem uit. Maar de generatie die daarop volgt groeit op in een land dat geen onderscheid kent tussen een ‘homohuwelijk’ en een ‘heterohuwelijk’. Een land waarin twee mannen of vrouwen die hand in hand over lopen een vanzelfsprekendheid zijn.

‘In 2117 zijn twee mannen die hand in hand over straat lopen een vanzelfsprekendheid’

De laatste week van 2016 was ik in Londen, een grote en bijzondere metropool met mensen uit alle hoeken van de planeet. Zij wonen en werken allemaal samen in één stad. Op hun eigen manier beleven en bewonderen ze een plaats waar al honderden jaren mensen vanuit de hele wereld naartoe komen. Af en toe gaan ze terug naar hun familie of vrienden, of de hele brigade komt naar Londen toe. Op deze manier komt iedereen in aanraking met nieuwe culturen, andere gewoontes en bijzondere mensen. Toen ik door Londen slenterde, vielen mijn ogen op stoplichten met twee mannetjes of vrouwtjes. Zelfs het transgendersymbool heb ik al groen zien opkleuren.

Wellicht is dat ook een langzaam proces van het verruimen van iemands gedachten; kleine subtiele veranderingen waar iedereen mee in aanraking komt. Je verzet je er ook niet tegen, je woont immers in een vrijzinnige, multiculturele metropool. En dat gedachtegoed verspreid zich via mensen die die vrijzinnige metropolen bezoeken ook weer naar de rest van de wereld.

Hoe ik hoop dat 2117 eruitziet? Ik hoop dat mensen elkaar minder veroordelen en vrijer laten. Zich niet meer met alles bemoeien en over elkaar beslissen. Dat politiek leiders niet meer zeggen: ‘Dat mag niet!’, puur op basis van hun persoonlijke mening. Niemand hoort beperkt te worden door het gebrek aan empathie, ervaring of inlevingsvermogen van een ander. Hand in hand over straat lopen moet kunnen met wie je wil en zo vaak je wil.

Nu kunnen we hier weer honderd jaar overheen laten gaan, maar we kunnen het elkaar ook makkelijker maken door elkaar nu al meer te gunnen, ons minder met elkaar te bemoeien en elkaar meer lief te hebben.

Laat dat een goed voornemen zijn.

Happy 2017!

Foto: Mgr. Madhatter