In het wetsvoorstel wordt discriminatie tegen trans- en intersekse personen expliciet verboden. 'Wat D66 betreft mag er geen misverstand over bestaan dat de wet deze mensen tegen discriminatie beschermt. Ons voorstel biedt erkenning en maakt expliciet dat de wet aan hun kant staat', laat Vera Bergkamp weten in een statement. 

Onbekend maakt onbemind
'Daarnaast gaan we er ook vanuit dat de wet bijdraagt aan meer kennis en begrip. Want onbekend maakt vaak onbemind.' Het COC heeft positief gereageerd. 'Trans- en interseksepersonen krijgen nog vaak te maken met discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt', laat COC-voorzitter Tanja Ineke weten. 'Dit wetsvoorstel laat er geen misverstand over bestaan: dat is onacceptabel en verboden. Het is een belangrijk en duidelijk signaal.' Het COC hoopt dat andere politieke partijen het wetsvoorstel steunen. 

LHBTI-discriminatieverbod 
Meer politieke partijen hebben zich uitgesproken voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap. In het CDA-verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 staat hun steun voor een verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet. Die steun hebben CDA-leden Marc Haverkamp, Jan Hutten en Gerben Horst ook uitgesproken tijdens het CDA-congres op 14 januari. Met de steun van het CDA komt een parlementaire meerderheid voor zo'n verbod dichterbij.