André van Duin heeft de prijs ontvangen voor zijn bijdrage aan de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Ook zet hij zich al jaren in voor roze ouderen. Miriam van der Have zet zich al jaren in voor de emancipatie van intersekse personen (zij worden geboren met een lichaam dat niet (geheel) voldoet aan de normatieve biologische definitie van man of vrouw) in Nederland en de rest van de wereld. 

 

App voor roze asielzoekers
De Bob Angelo Penning werd uitgereikt tijdens 'True Colors', het Nieuwjaarsfeest van COC Nederland. De presentatie was dit jaar in handen van Jan Kooijman. Tijdens de avond lanceerde minister Jet Bussemaker (OCW) een de Rainbow Refugee app voor LHBT-asielzoekers, die problemen ondervinden in asielzoekerscentra.

In de app is onder andere te vinden waar je het best aangifte kunt doen van discriminatie. Ook kunnen mensen informatie vinden over hulporganisaties als ze te maken krijgen met problemen. Volgens Bussemaker helpt de app tegen agressie van homo's in AZC's.