Fleur
23 jaar
Naarden
Expreszo-columnist
'Ja! Laat er maar geen twijfel over mogelijk zijn. Want die is er nu overduidelijk wel. Jongens die naar hun stage kunnen fluiten omdat ze een vriendje hebben, transgender personen die vrezen voor hun baan als ze hun transitie willen doorzetten, allerhande queer stelletjes die niet hand in hand over straat durven. Het is discriminatie voor alledag. Laten we dat resoluut afkeuren in het grootste goed van onze rechtspraak, de Grondwet. Met zo’n uitspraak van de VVD kan ik dan ook helemaal niks. "Hoe meer groepen expliciet worden genoemd, hoe meer nog niet genoemde groepen zich zullen melden". Ugh. Als al die groepen discriminatie ondervinden, dan is dat het minste wat je voor ze kunt doen. In de tussentijd doe ik wat ik kan om alle discriminatie in mijn omgeving te bestrijden. Maar of dat genoeg is?'

Paul
26 jaar
Den Haag
Werkzaam in cultuur- en onderwijssector
'De meeste LHBT+-rechten die hier zijn verworven de afgelopen jaren, zijn gekomen na getouwtrek met artikel 6: het recht op godsdienstvrijheid. Begrijp me niet verkeerd, ook dat is een belangrijk recht dat een plek in de Grondwet verdient. Maar het jarenlange bestaan van de weigerambtenaar en de enkele feitconstructie lieten zien hoe artikel 6 graag wordt gebruikt om de vrijheid van anderen te beperken. Daar moet je een stellige wet tegenover zetten, zoals dit via artikel 1 iedere minderheid zou moeten beschermen. Dat is immers hoe een democratie zou moeten werken: een plekje en bescherming voor iedereen, onafhankelijk van de publieke opinie over een groep mensen. Leg dat alsjeblieft zo goed mogelijk vast, zodat we geen pijnlijke referenda nodig hebben om de bereidwilligheid te testen ten opzichte van de vrijheden van minderheden.'  

Döne
35 jaar
Amsterdam
Ambassadeur voor Respect2Love
'Wat is dat nu voor een vraag? Natuurlijk vind ik dat LHBTI-discriminatie expliciet verboden dient te worden in de Grondwet. Dagelijks hebben LHBTI's nog te maken met geweld, vooroordelen en negatieve opmerkingen op straat én in familiare omgeving. Ik ben eerder verbaasd dat dit überhaupt een onderwerp van discussie is geweest in Den Haag, ze zouden zich moeten schamen! Het gebrek van die ene regel doet al ons werk als mensenrechtenactivisten volledig teniet. Eigenlijk heel jammer dat er nu een partij Artikel1 is ontstaan die dit gekoesterde recht moet verdedigen en waarborgen. Natuurlijk, we zouden eigenlijk zonder die regel moeten kunnen, maar helaas is dat niet de realiteit waarin we leven.'

Marvin
32 jaar
Geleen
Sportinstructeur
'Het expliciet vermelden van homoseksualiteit in de Grondwet lijkt mij zeker van belang. Dit geeft een duidelijk signaal. In sommige situaties kan nog worden gediscrimineerd, omdat de wet nog een grijs gebied bevat. Er kan nu letterlijk door de mazen van de wet worden gekropen. Daarbij lijkt dit mij een prima signaal richting nieuwe Nederlanders met een andere culturele achtergrond en niet nieuwe Nederlanders met conservatieve opvattingen. Met deze aanpassing kan Roze in Blauw nog beter maatwerk leveren voor ons allemaal.'

Remy
27 jaar
Weesp
Marketing Manager
'Hoewel ik (uiteraard) vind dat LHBT-discriminatie verboden moet worden in de Grondwet, denk ik wel dat het expliciet vernoemen enigszins als symboolpolitiek gezien kan worden. Het gaat er namelijk om dat élke vorm van discriminatie verboden wordt; op wat voor grondslag die discriminatie geuit wordt is niet van belang. De Grondwet is niet het Burgerlijk Wetboek, waarin alles tot op de letter beschreven wordt. Als Artikel 1 zo geschreven wordt dat álle en élke vorm van discriminatie verboden wordt, dekt dit mijns inziens de lading. Echter, laten we niet vergeten dat Artikel 1 aanpassen de discriminatie niet bestrijdt; strijden tegen de daadwerkelijke oorzaken en veroorzakers van die discriminatie wél. Daden in plaats van woorden.'