In een persverklaring heeft de generale synode (kerkvergadering) van de Christelijke Gereformeerde Kerken besloten hun standpunt over homoseksualiteit niet te veranderen. 'Seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve een zonde worden genoemd'. De Christelijke Gereformeerde Kerken blijven daarbij bij hun besluit uit 2013.

In de verklaring zegt de generale synode wel dat homoseksuelen 'volwaarderig en gelijkwaardig' lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Wijdekerk
Op de website Wijdekerk.nl is de zien welke kerken in Nederland LHBT's wel accepteren