In 2013 is er ook al een synode gehouden. Daarin werd homosexualiteit (en de pastorale omgang) besproken. Eigenlijk veroordeeld, men stelde: 'Seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht is een grote zonde. Een lid van de kerk met een homoseksuele relatie kan niet worden toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, de heilige doop en de viering van het heilige avondmaal.'

'Ze deden een poging de kast open te zetten. Misschien een kiertje, maar het zou een begin zijn'

Nu zijn er toch een paar kleine kerken van deze groep Christelijk Gereformeerde Kerken die het er niet mee eens waren. Zij vonden dat er met meer begrip over dit belangrijke en gevoelige onderwerp omgegaan moest worden. Zij deden een poging de kast open te zetten. Misschien een kiertje, maar het zou een begin zijn. Eindelijk. Die paar kerken tekenden in 2013 bezwaar in. 

De landelijke vergadering sprak afgelopen dinsdag opnieuw over deze vijftien bezwaarschriften. Daarin erkent men dat er in het verleden te weinig (ik noem het geen) specifieke aandacht is geweest voor het pastoraat aan homo's in de kerk. 

En wat doet de vergadering?! Zij wijzen vervolgens de bezwaarschriften AF! 

Oké, er komt een werkgroep vanuit de CGK die zorgvuldig naar dit onderwerp gaat kijken. Om vervolgens...? Om waarschijnlijk over 5 jaar, bij de volgende synode het onderwerp weer af te wijzen. 

'Als ik de bijbel doorblader, dan zou Jezus in dialoog gaan. Aan tafel gaan. Met homo's eten en drinken. Converseren. Debatteren. Maar nooit afwijzen'

Ik denk dat God (als Hij bestaat) dit toch zeker anders ziet. Wat zou Jezus doen? Als ik de bijbel doorblader zou Jezus in dialoog gaan. Aan tafel gaan. Met homo's eten en drinken. Converseren. Debatteren. Maar nooit afwijzen. 

De man in het zwarte pak wijst met zijn vinger naar de homo anno 2017. En niet naar zichzelf. 

Foto: Peter van der Wal