'Op dit moment hebben we de mond vol over verdediging van onze normen en waarden. Dat moet niet alleen in zondagse preken gebeuren, maar concrete politiek zijn', stelt Oppelmann in Der Spiegel. 'Tot deze waarden horen niet alleen bescherming van huwelijk en gezin, maar ook gelijkberechtiging voor andere vormen van samenleven.'

Opinie van de bevolking
Uit recent onderzoek van een Duits antidiscriminatiebureau blijkt dat een meerderheid van de Duitsers voorstander is van het opengestelde huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. 83% vindt dat het 'homohuwelijk' er moet komen. Bovendien vindt 72% van de ondervraagden dat homostellen de kans moeten hebben kinderen te adopteren.

Beeld: Creativecommons