Het Regenboog Stembusakkoord is aanleiding tot flink juichen. Een meerouderschapswet, afschaffing van onnodige geslachtsregistratie door de overheid, steun aan buitenlandse LHBTI-organisaties en zo in totaal acht actiepunten waar we best naar uit mogen kijken. Met de uitslagen van de verkiezingen lijken de plannen in het toekomstig kabinet goed haalbaar te zijn. Ook onderwijs, punt 6, wordt niet overgeslagen; de aandacht voor seksuele diversiteit die al sinds het eerste Roze Stembusakkoord op middelbare scholen verplicht is, gaat ook gelden voor MBO-scholen. Ook het in stand houden van Gay Straight Alliances is hierin vastgelegd, zodat de positie van LHBTI in het onderwijs wordt verstevigd. 

'Geweld tegen homoseksuelen is weer een hot topic, helaas vooral door meerdere incidenten die de media haalden'

En mocht het belang van aandacht voor dit onderwerp eerder nog niet duidelijk zijn, werd dat deze week nog even bevestigd. Geweld tegen homoseksuelen is weer een hot topic, helaas vooral door meerdere incidenten die de media haalden. We zijn het massaal zat en vinden dat er, naast vervolging van alle daders, meer bespreekbaarheid moet zijn om dit geweld te voorkomen. Met de voorlichtingslessen die het COC landelijk verzorgt proberen we taboes te doorbreken, mensen bijeen te brengen, kennis te delen en vooral een menselijk gezicht te geven aan seksuele diversiteit.

We komen al op enkele MBO-scholen, maar er zijn nog genoeg sport-, zorg-, onderwijs-, of welke andere opleidingen dan ook die dit onderwerp klassikaal moeten aankaarten. Voor in de latere beroepspraktijk en voor directe veiligheid op school. En dat onze lessen effect hebben is duidelijk: “Het overbrengen van kennis en ervaringen zorgt voor meer begrip en inlevingsvermogen. Dit is precies waar de voorlichtingen toe dienen. Wanneer een voorlichter zich openstelt, maakt dat ervaringsverhaal een zeer positieve indruk op de leerlingen", schreef onderzoeker Pedagogische wetenschappen Dagmar Engels onlangs.

'Dat lees je goed. De VVD stemde tegen. Je weet wel, die partij die het Regenboog Stembusakkoord ondertekende'

Jasper van Dijk (SP) bracht daarom dinsdag in de Tweede Kamer meteen twee moties naar voren. De eerste om de voorlichtingsplicht van middelbare scholen te versterken door een sanctie in te stellen voor scholen die daar niet aan mee werken. Want het is in de praktijk vaak de vraag wat scholen precies voor invulling geven aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. De tweede motie gaat over het daadwerkelijk uitbreiden van de voorlichtingsplicht op MBO-scholen.

Gelukkig! De meeste partijen stemden voor. Kamerbreed van PVV tot SP werd er een meerderheid gevormd om beide moties aan te nemen. Alleen enkele christelijke partijen, Forum voor Democratie en VVD stemden tegen. 

'Punt 6 staat niet in het akkoord om vrijwillige voorlichters aan het werk te houden, maar om maatschappelijke acceptatie te vergroten'

Ja, dat lees je goed. De VVD stemde tegen. Je weet wel, die partij die het Regenboog Stembusakkoord ondertekende en jaarlijks meevaart met de canal parade. De partij van Mark Rutte, die zijn afschuw uitsprak over geweld tegen mannen die hand in hand over straat liepen. De VVD van de demissionair premier die het aanpakken hiervan ‘topprioriteit’ noemde. Nu heb je dus wettelijk de kans om onder nog meer jongeren de kennis te vergroten en het taboe te doorbreken… pak je die kans niet aan. Al na een maand verbreekt de VVD zo’n belangrijke verkiezingsbelofte.

Punt 6 staat niet in het Regenboog Stembusakkoord om die vrijwillige voorlichters en betaalde docenten aan het werk te houden, maar om maatschappelijke acceptatie te vergroten zodat we veiliger over straat kunnen. Zodat het niet met opsporing en hoge straffen achteraf wordt verzacht, maar we de problemen hopelijk een stapje voor kunnen zijn. 

Gelukkig zijn beide moties aangenomen door de Tweede Kamer. We kunnen scholen straks beter op hun plicht wijzen en docenten op het MBO krijgen er meer lesinstructies over. Maar niet dankzij de maatschappelijke visie van de SGP, of de beschermende steun van Forum voor Democratie. En al helemaal niet dankzij de verkiezingsbeloften van de VVD. Laten we hopen dat gemaakte afspraken in een nieuw kabinet wel tot uiting komen.

Meer lezen of zelf interesse om voorlichter te worden? Neem eens een kijkje op de Facebook-pagina van Voorlichting COC Haaglanden.

Foto: Mgr. Madhatter