Homo’s uit de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië kunnen niet rekenen op een soepeler beleid bij een asielaanvraag in Nederland. In een verklaring laat staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie namelijk weten het asielbeleid voor ‘Russische’ homo’s al in 2015 te hebben aangepast. In de praktijk blijkt deze wijziging echter niets uit te halen: de IND gelooft vaak niet dat deze vluchtelingen echt homo zijn. Andere redenen van afwijzing: ze zijn niet hard genoeg in elkaar geslagen, of ze worden afgekeurd omdat het in Moskou of Sint-Petersburg veilig genoeg zou zijn. Het advies blijkt dus: verhuis maar naar de grote stad.

Maar hoe kun je een stad waar niet gestreden mag worden voor je eigen bestaan of eigen liefde veilig noemen? Als je met een regenboogvlag in het centrum van Moskou gaat staan, voorspel ik dat je binnen no-time geëscorteerd wordt naar een cel. ‘Homopropaganda’ is namelijk nog altijd niet toegestaan. Is met een Russische vlag zwaaien dan Ruslandpropaganda? Of ben je dan juist trots? Helaas is het nog altijd in tientallen landen verboden om te zijn zoals je bent. Stel je eens voor dat je daar wordt geboren of moet opgroeien?

‘Hoe kun je nu op basis van eeuwenoude opvattingen beslissen of iemand wel of niet geaccepteerd moet worden?’

Dit nieuwe voorval in Tsjetsjenië zette me aan het denken; hoe komt het nou dat onze rechten in die landen zo belemmerd worden? Waarmee heeft het te maken? Dan kom ik voornamelijk tot de conclusie dat het geloof een belangrijke invloed heeft op het wel of niet accepteren van homo’s. Veel gelovigen interpreteren de opvattingen over homo’s vanuit hun eigen geloof op verschillende manieren. De een moet er niets van weten, de ander denkt dat het allemaal zo voorbestemd is. Hoe kun je nu op basis van eeuwenoude opvattingen beslissen of iemand wel of niet geaccepteerd zou moeten worden? En dan is het ook nog eens zo vastgesteld alsof het een schoolboek is. Het doet me een beetje denken aan The Hunger Games. Voor wie die film niet kent: mensen - en in dit geval homo’s - zijn in principe vogelvrij. Deze extremistische gelovigen rouwen niet om een homo minder.

Inmiddels zijn er echter genoeg aanwijzingen dat het geloof niet voor zoveel vastgeroeste opvattingen zou moeten zorgen. De wetenschap komt bijvoorbeeld door onderzoek tot inzichten die haaks tegenover de uitgangspunten in de geschriften staan. De aarde is bijvoorbeeld door de oerknal ontstaan, en niet door God. En homoseksualiteit is niet onnatuurlijk, kijk maar naar het dierenrijk. Dieren vertonen ook homoseksueel gedrag, of is dat ook niet hoe de natuur het bedoeld heeft?

Of mensen geloven, moeten ze natuurlijk zelf kunnen bepalen, maar ik keur het af wanneer ze daarmee ook de rechten of vrijheden van andere groepen inperken. Iedereen mag toch zeker zelf bepalen hoe de aarde volgens hen daadwerkelijk is ontstaan? Wat ik altijd heb meegekregen wat betreft het geloof, is dat je je naaste lief moet hebben. En misschien moeten alle (streng)gelovigen zich daar ook eens aan gaan houden. En dan met name in de landen waar het geloof nog veel te veel het dagelijkse leven bepaalt.

Coverfoto: Mgr. Madhatter