De resultaten van het onderzoek suggereren dat er wel degelijk biologische subgroepen zijn onder homomannen, wat impliceert dat je voorkeur voor het geven of nemen tijdens de seks biologisch bepaald is.

Rechtshandig
Uit de resultaten blijkt dat mannen die liever bottomen vaak niet rechtshandig zijn. Daarbij blijken ze zich vaker sinds jonge leeftijd gender non-conform te gedragen. Daarbij hebben ze vaak een aantal oudere broers.

Biologie
Eerder dit jaar publiceerde David A. Moskowitz van het New York Medical College een paper waarin hij tot een soortgelijke conclusie kwam. Hij sprak daarover met Jezebel: ‘We hebben ontdekt dat homo- en biseksuele mannen deze rollen over een tijdspanne van ongeveer 15 jaar ontwikkelen. (…) Simpel gezegd, hoe meer goede en slechte ervaringen [met toppen dan wel bottomen – red.], hoe meer mannen zich vestigen in een bepaalde rol. (…) Ik geloof nog steeds heilig dat biologie een essentiële rol speelt in de redenen dat individuen zich tot een bottom, dan wel een top ontwikkelen.'

Bron: Attitude