'De achterstand op de arbeidsmarkt laat zien dat vooroordelen en discriminatie een volwaardige deelname van transpersonen aan de maatschappij vaak nog in de weg staan. Dat moet snel veranderen', stelt Ineke. Ook Corine van Dun, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland is geschrokken en bezorgd over de uitkomsten van het nieuwe onderzoek.

Geschokt
'Dat veel transpersonen moeite hebben met zichzelf en daardoor in een negatieve spiraal zitten is verschrikkelijk. Die verinnerlijkte transnegativiteit is niet een-twee-drie weg te nemen, zeker als iemands persoonlijke omgeving geen steun levert. Pas wanneer de sociale acceptatie stijgt, en transpersonen zich echt welkom gaan voelen op het werk, scholen, straat en tijdens het sporten en het uitgaan, dan zal dit veranderen.'

Discriminatie
Volgens het COC en Transgender Netwerk Nederland moet er een expliciet verbod op transgenderdiscriminatie opgenomen worden in de Algemene wet gelijke behandeling. In maart hebben acht politieke partijen al een handtekening gezet onder het Regenboog Stembusakkoord. Een van de punten was een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen.

Bovendien moet er volgens het COC en TNN een wettelijk recht op "transitieverlof" komen. 'Introduceer een verlofregeling voor personen die een tijd niet kunnen werken vanwege ingrepen behorend bij hun transitie. Net als een zwangerschap is in transitie gaan een levensgebeurtenis die betaalbaar moet zijn voor werkgever en werknemer', aldus Corine van Dun.

Transgenderwet
Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt verder dat het aantal geslachtswijzigingen fors is toegenomen. Waren dat er in 2014 nog 80, in 2015 waren dit er 770. De toename is te verklaren door de Transgenderwet die sinds 1 juli 2014 van kracht is. Deze wet maakt het makkelijker het geslacht in de geboorteakte te veranderen.

Coverbeeld: Johan van Walsem