De Jos Brinkprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich zichtbaar inzet voor de LHBTI-gemeenschap. 'Bij emancipatie spelen rolmodellen een cruciale rol. Ellie Lust en BeyonG Veldkamp dragen met hun fantastische werk en met hun zichtbaarheid bij aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in Nederland', aldus Minister Bussemaker. 

Roze in Blauw
Ellie Lust werd door de jury uitgeroepen tot de winnaar vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw. 'Ellie Lust is in staat geweest om LHBTI bespreekbaar te maken bij de politie, iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest bij deze organisatie', aldus de jury onder voorzitterschap van Paul de Leeuw. 

Innovatieprijs
Andere genomineerden waren Dragshowbar De Lellebel in Amsterdam en de voorzitter van het Nederlandse Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have. De Jos Brink Innovatieprijs 2017 ging naar activist BeyonG Veldkamp. BeyonG is de oprichtster van Trans United en actief betrokken bij Respect2Love. Volgens de jury zet zij zich op een positieve manier in voor LHBTI-jongeren met een biculturele achtergrond. Raven van Dorst en The Hang-Out 010, een plek voor LHBTI-jongeren, waren de andere genomineerden. 

Stichting Maruf kreeg van de jury een eervolle vermelding voor hun grote inzet voor queer moslims.